اخذ مدرک‌ داوری بین المللی اسکی روی آب برای دو نماینده کشورمان

 فدراسیون جهانی اسکی روی آب مدرک داوری عباس ناطق نوری و حمید قدمی دو‌ داور بین المللی اسکی روی آب ایران که در دوره داوری فدراسیون جهانی اسکی روی آب در تایلند شرکت کرده بودند صادر کرد.

بدین ترتیب عباس ناطق نوری دبیر انجمن اسکی روی آب ایران و عضو کمیته فنی کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا و حمید قدمی سرمربی تیم‌ملی ایران اولین داوران بین المللی اسکی روی آب ایران در رشته های اسلالوم ، تریک و پرش هستند.

لازم به ذکر است عباس ناطق نوری در دوره داوری که در سال ۲۰۱۷ در کشور تایوان برگزار شده بود ، موفق به اخذ مدرک داوری بین المللی در رشته کیبل ویک بورد نیز شده است.

image_pdfimage_print