اعضای هیئت رئیسه

 

                                                         رئیس انجمن : علیرضا مهرصادقی 

                                                          دبیر انجمن : عباس ناطق نوری

                                                          نایب رئیس بانوان : سارا حیدری

                                                          عضو هیئت رئیسه : محمد رسول زاده

                                                          عضو هیئت رئیسه : حمید قدمی

                                                          عضو هیئت رئیسه : دانیار عادلی

 

image_pdfimage_print