انتصاب مسئول کمیته اسکی روی آب جزیره کیش

بنا بر پیشنهاد موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش و با حکم مهندس علیرضا مهرصادقی رئیس انجمن اسکی روی آب ایران ، رئیس کمیته اسکی روی آب جزیره کیش منصوب شد

بر این اساس دکتر علیرضا اعظمی نژاد به عنوان رئیس کمیته اسکی روی آب جزیره کیش منصوب و معرفی شد.
وی دارای دکتری تخصصی اطفال و سابقه ۷ سال طبابت در جزیره کیش می باشد. مدرک بین المللی داوری در رشته کیبل اسکی ، عنوان قهرمانی کیبل اسکی در رده سنی بالای ۳۵ سال کشور و عضو تیم ملی کیبل اسکی ایران در رقابت های قهرمانی آسیا در سال ۹۶ در کشور تایوان از سوابق ورزشی وی در رشته اسکی روی آب می باشد.

image_pdfimage_print