سرپرست کمیته اسکی روی آب استان اردبیل منصوب و معرفی شد

بنا بر پیشنهاد هیئت انجمن های ورزشی استان اردبیل و با حکم علیرضا مهرصادقی رئیس انجمن اسکی روی آب ایران ، سرپرست کمیته اسکی روی آب استان اردبیل منصوب شد.
بر این اساس دکتر علی خرم دوست به عنوان سرپرست کمیته اسکی روی آب استان اردبیل منصوب و معرفی شد.
وی بمدت ۸ سال در رشته اسکی فعالیت دارد و سابقه ریاست هیات اسکی و نماینده انجمن پزشکان ورزشی استان اردبیل را در سابقه خود دارد.

image_pdfimage_print