سرپرست کمیته اسکی روی آب استان اصفهان منصوب شد.

طی حکمی از سوی “علیرضا مهرصادقی” رئیس انجمن اسکی روی آب کشور و بنابر پیشنهادهیات انجمنهای ورزشی استان اصفهان سرپرست کمیته اسکی روی آب این استان منصوب شد.

بر این اساس ” حسن ساسانی ” به عنوان سرپرست کمیته اسکی روی آب استان اصفهان منصوب و معرفی شد

image_pdfimage_print