سرپرست کمیته اسکی روی آب استان قزوین منصوب شد

بنابر پیشنهاد هیئت انجمن های ورزشی استان قزوین و با حکم علیرضا مهرصادقی رئیس انجمن اسکی روی آب ایران ، سرپرست کمیته اسکی روی آب استان قزوین منصوب شد. بر این اساس مسعود بهرامی به عنوان سرپرست کمیته اسکی روی آب استان قزوین منصوب و معرفی شد.

وی دارای مدرک فوق لیسانس تربیت بدنی است و هم اکنون ریاست هیئت قایقرانی و کمیته موج سواری استان قزوین را عهده دار می باشد.

image_pdfimage_print