سرپرست کمیته اسکی روی آب استان مازندران منصوب شد

بنا بر پیشنهاد هیئت انجمن های ورزشی استان مازندران و با حکم علیرضا مهرصادقی رئیس انجمن اسکی روی آب ایران ، سرپرست کمیته اسکی روی آب استان مازندران منصوب شد. 
بر این اساس سیدرضا حسینی به عنوان سرپرست کمیته اسکی روی آب استان مازندران منصوب و معرفی شد.
همچنین انجمن اسکی روی آب ایران از زحمات آقای عبدالرضا نصرالهی معصومی در طول ۲ سال فعالیت در این سمت تقدیر و تشکر می نماید.
image_pdfimage_print