سرپرست کمیته اسکی روی آب استان کرمان منصوب و معرفی شد

بنا بر پیشنهاد هیئت انجمن های ورزشی استان کرمان و با حکم علیرضا مهرصادقی رئیس انجمن اسکی روی آب ایران ، سرپرست کمیته اسکی روی آب استان کرمان منصوب شد.
بر این اساس محمد حسین مرادی به عنوان سرپرست کمیته اسکی روی آب استان کرمان منصوب و معرفی شد.

 

 

 

image_pdfimage_print