عباس ناطق نوری عضو اصلی کمیته فنی اسکی روی آب آسیا شد

عباس ناطق نوری دبیر انجمن اسکی روی آب ایران بار دیگر به عنوان عضو اصلی کمیته فنی اسکی روی آب آسیا در سال ۲۰۱۹ انتخاب شد.

با اعلام کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا اعضای اصلی و علی البدل و نماینده ورزشکاران در کمیته فنی اسکی روی آب آسیا در سال ۲۰۱۹ انتخاب شدند که عباس ناطق نوری مجددا به عنوان عضو اصلی این کمیته انتخاب شد وی پیشتر هم این مسئولیت را در کنفدراسیون آسیا بر عهده داشت.

کمیته فنی کنفدراسیون اسکی روی آب آسیا شامل ۹ عضو اصلی ، ۴ عضو علی البدل و ۲ نماینده از ورزشکاران می شود که این دوره با ۵ تغییر همراه بود.
گفتنی است علیرضا مهر صادقی رییس انجمن اسکی روی آب ایران مسئولیت نایب رییسی کنفدراسیون آسیا را عهده دار است.

 

 

image_pdfimage_print