پنجمین‌مرکز کیبل اسکی ایران در اصفهان

“عباس ناطق نوری” دبیر انجمن اسکی روی آب کشور و عضو کمیته فنی کنفدراسیون آسیا با اعلام این خبر گفت: این مرکز کیبل اسکی که پنجمین مرکز اسکی روی آب کابلی خواهد بود در حال آماده سازی اولیه و سپس نصب دستگاه است و امیدواریم از ماه آینده مورد بهره برداری قرار بگیرد . وی تصریح کرد: این مرکز با حمایت انجمن اسکی روی آب ایران و تلاش جناب غزنوی رییس هیات انجمن های ورزشی استان اصفهان در شهر تاریخی اصفهان دایر خواهد شد.
ناطق نوری اظهار داشت: رسول اسکندری تولید کننده داخلی کیبل اسکی وظیفه نصب و راه اندازی این دستگاه را بر عهده خواهد داشت.

image_pdfimage_print